historie

de geschiedenis van Het Huiskamercafé

historie

Sinds eind jaren tachtig stond het pand aan het Noorderkerkpad 13 onbewoond, onbeheerd en in een toenemend verval te wachten op een roemloos einde. In 2013 vatten twee dorpsbewoners het plan op om het op te knappen. Daartoe stortten zij geld in een pot, richtten de Stichting Noorderkerkpad op, kochten het pand aan en mobiliseerden een enthousiaste groep vrijwilligers om de slechte delen te slopen en aan de renovatie te beginnen. Tegelijkertijd werden er subsidies voor de verbouwing aangevraagd en verkregen. Provincie, gemeente Eemsmond, Rabobank, Oranjefonds, Stichting Doen en tal van andere fondsen waren bereid om geld te steken in wat later Het Huiskamercafé zou worden.

historie

Bijna vier jaar werd er elke zaterdag gesloopt, geklust en weer opgebouwd. Diverse bedrijven waren bereid om voor ‘een zacht prijsje’ hun diensten aan te bieden en zo stond er op een dag in 2017 een café voor de inwoners van Warffum en omgeving. Een clubhuis voor diverse verenigingen en een plek waar iedereen een activiteit kon organiseren. Kranten schreven over een geslaagd burgerinitiatief. Wethouders waren enthousiast over zoveel vasthoudendheid, want niet iedereen was overtuigd van het slagen van het project.

Het viel niet mee om aan alle regels te voldoen die gelden voor een semi-horeca activiteit. Toch lukte het om vergunningen te krijgen en daarmee was het allemaal officieel geworden.

historie

Nu begon er een nieuwe fase. De vrijwilligers van het eerste uur waren vooral bezig geweest met het fysieke pand, maar nu moest er invulling worden gegeven aan het bestieren van een café en het organiseren van activiteiten. Daarvoor was het nodig om deels andere vrijwilligers te vinden. Mensen die achter de bar om niet hun inspanningen leverden en niet alleen dat. Er moesten schoonmakers, onderhoudsmensen, activiteitenorganisatoren, publiciteitsjongens en –meisjes, beheerders, verenigingen en nog veel meer komen. Dit lukte wonderwel. Telkens weer klopte er iemand aan die regelmatig zijn of haar handen uit de mouwen stak.

Sinds 2018 is het Huiskamercafé een ontmoetingsplek voor Warffumers en bewoners uit dorpen uit de omgeving. Het is het clubhuis geworden voor verschillende verenigingen. En, bovenal, een van de oude pandjes aan het Noorderkerkpad is van de sloop gered. Daardoor is het aanzien van een stukje van het dorp aanzienlijk verbeterd.

historie

Het bestuur van het Huiskamercafé (Stichting Noorderkerkpad) wordt sinds 1 april 2022 gevormd door Herman Groenwold (voorzitter), Noor van Schaik (secretaris), en Louis Stiller (penningmeester). Wij danken het (vertrekkende) bestuur van Stichting Noorderkerkpad – Jim Ernst, Henk van Welzen, Wilco van Welzen – voor al hun inspanningen, zeker in de lastige covidperiode, en onze voormalige medebestuursleden Sander de Groot en Cily Keizer.