Oplaplab Warffum – de spelregels

Oplaplab Warffum – de spelregels

[1] De activiteiten van Oplaplab worden gratis en op vrijwillige basis uit-gevoerd door reparatiekundigen.

[2] Van de bezoekers wordt verwacht dat ze bij de herstelacties aanwezig zijn, de reparatie wordt dus zoveel mogelijk met de bezoeker zelf uitgevoerd.

[3] Noch de organisatoren van het Oplaplab, noch de reparateurs, noch de locatiebeheerder zijn aansprakelijk voor:

                  – schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen

                  – schade als gevolg van verstrekte reparatie-adviezen of instructies

                  – vervolgschade als gevolg van activiteiten van het Oplaplab

[5] Bezoekers die (kapotte) voorwerpen ter reparatie aanbieden doen dit op eigen risico en realiseer u ook dat een eventuele garantie op het apparaat kan komen te vervallen.

[6] De reparateurs geven geen garantie op verrichte werkzaamheden.

[7] De aangeboden materialen dienen schoon te zijn. Niet schone materialen worden geweigerd.

[8] De reparateurs zijn niet verplicht om de gedemonteerde apparaten (die niet kunnen worden gerepareerd) weer in elkaar te zetten. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het ingebrachte materiaal.

[9] Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld, eventuele materiële bijdrage in overleg.

[10] Voor het gebruik van nieuwe materialen (zoals snoeren, stekkers, batterijen, zekeringen, kledingherstelmateriaal) kan in overleg een bijdrage worden gevraagd

[11] Om wachttijden te beheersen wordt bij drukte slechts één apparaat of kledingstuk per bezoeker in behandeling genomen. Voor een volgende voorwerp dient de bezoeker weer achteraan in de rij aan te sluiten.